naya hai wah jokes in Marathi sms status

एका बेवड्याने गटारी निमीत्त
मित्रांसाठी पार्टि करायचे
ठरवले...आणि पार्टि साठी आपल्याच घ रातून बकरा चोरी करायच ठरवले....
त्यांनी बकरा चोरला
आणि
मित्रांसोबत मनसोक्त पार्टि केली..

पण

सकाळी जेव्हा तो घरी आला तेव्हा बघतोय तो काय ?

बकरा जिवंत..

त्याने आपल्या बायकोला त्याने विचारल :- हा बकरा इथे कसा..???
.
बायको :- बकरा गेला खड्यात तुम्ही पहिले हे
सांगा रात्री चोरासारखे येउन कुत्र्याला कुठे घेऊन गेलात...???

हसू नका  !!!!!!!
Naya hai wahh .......

Labels: