Makarand anaspure vs Rajinikanth jokes

एकदा मकरंद अनाजपुरे कुत्र्याचे शेपूट पाईपमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करत होता .
तेवढ्यात रजनीकांत तिथे येतो ,
रजनी : अय्यो , अरे रे मकू ... कुत्र्याच शेपूट कधी सरळ होत नसत .
:
:
:
मक्या : अरे गप् रे रताळ्या , मी पाईप वाकवतोय ....
Must read :
Marathi Facebook Joke
Marathi Adult Joke
Marathi Dada Kondake Joke
Makarand anaspure  vs Rajinikanth jokes

Labels: