Fresh Marathi Adult Chavat Non veg joke sms

एका मुलीच्या  Pच्चित माशी जाते ती डॉक्टर कड़े जाते आणि 
माशी काढायला सांगते डॉक्टर म्हणतो एकदम सोप्पे आहे मी माज्या लंDला मध लावतो
 तो तुज्या Pच्चित टाकतो माशी त्याला चिटकेल मग म़ी लंD बाहेर काढेल. 
मुलगी म्हणते ठीक आहे डॉक्टर मध लावून लवDA आत टाकतो 
व जोरात Zवु लागतो मुलगी ओरडत म्हणते डॉक्टर हे काय करता तसा डॉक्टर म्हणतो प्लान चेंज केला आहे आत्ता माशिला आतमधेच मारायची आहे.


एकदा शिक्षिका गुलाब छाती मधोमध लाऊन वर्गात जाते 
शिक्षिका : मुलांनो सांगा पाहु गुलाब टवटवीत का आहे ?
मुले : बाई दुधामुळे !!!!!!
शिक्षिका : मेल्यांनो पाण्यामुळे म्हणा की !!
मुले : बाई देठ एवढा लांब आहे नव्हतं माहीत...

खेड्यातली पोरगी पुण्यात शिकायला येते.
चार वर्षात पोरीला पुण्याचे पाणी लागते.
गरोदर राहते.
घरी जाते.आईला सांगते.
मुलगी -ममा माला टुला काही सांघायचंय! 
आई- उगं ताकाचं भांडं लपवू नगंस, काय ते सपष्ट बोल.
मुलगी -ममा , यू नो आय एम प्रेग्नंट!
आई- आर द्येवा , तुझा मुडदा बशीवला , ज्यानं पोट आणलं त्याची तिरडी उठली !
मुलगी - कुल माॅम, शांत हो , इटस अ काॅमन थिंग नाऊ डेज! इट वाॅज जस्ट एन एक्सीडेंट, तो एक अपघात होता ममा , जस्ट एक्सीडेंट!
आई-  तू याला एक्सीडेंट बोलती !?? कसला एक्सीडेंट?
 तू काय रस्त्याने चालता चालता लवड्यावर आपटलीस का ?


८वी च्या परिक्षा वर्गा मध्ये एक कडक टीचर
प्रत्येक विद्यार्थ्याना सांगत होती।।
.
टीचर: ज्याने कोनी कॅपी आणली असेल
त्याने मुकाट्याने इथे टेबल वर ठेवून जा ??
.
.
तेव्हड्यात गोट्या उठला आणि। म्हणाला:
टीचर हे सगळे असे नाय सांगनार
तुम्ही प्रत्येकाचे खिसे तपासुन बघा ?
.
.
टीचर: गुड आईड्या गोट्या !
चल मग सुरवात तुझ्या पासुन करुया ?
.
टीचर गोट्याकडे जाते
आणि गोट्याच्या खिश्या मध्ये हाथ टाकते
आणि झटकन हाथ बाहेर काढते आणि एक
जोरात गोट्याच्या कानाखाली लावून देते
.
.
गोट्या: काय झालं टीचर ??
.
.
टीचर: कुत्र्या तुझा खिसा फाटलेला आहे हे तु
मला आधी का नाय सांगीतलसं
कोणी तरी हाथ धुवायला पानी आणा रे ।।
ठाणे येथील तलावपाळी येथे घडलेला किस्सा (ठाणेकर मित्रांसाठी खास )
एक आजोबा 'इवनिंग वॉक' घेत असताना केळयाच्या सालीवरून घसरून पडतात.
मागून चालणाऱ्या दोन कॉलेजवयीन युवती त्यांना फिदी फिदी हसतात.
आजोबा त्यांना शांतपणे म्हणतात -

''हसू नका बाळीनो, या केळयावरच तुम्हाला आयुष्य काढायचे आहे."
प्रेयसी आणि तिचा प्रियकर शॉपिंग मॉलमध्ये शॉपिंग साठी जातात..
प्रियकर 'हेल्मेट' घेतो...
प्रेयसी : डोकं तर....... Read Full Joke

मित्रानो LIKE किवा SHARE  करा 

Labels: