Sant Gadge Baba Maharaj Jayanti संत गाडगे बाबा महाराज sms text message wishes Quotes in Marathi Hindi English with Images Picture real Photo Wallpaper Greetings scrapsबाबांनी गोरगरीब, दलित,भिकारी,अनाथ यांची तहान भूक जाणली .सर्वात श्रेष्ठ असा मानवता धर्म जागविला. गरिबांच्या सेवा करण्यातच मानवी जीवन सार्थकी लागते असे त्यांना वाटे . ते खूप शिकलेले नसूनही त्यांनी अधश्रद्धा-अस्पृशता , जातीयता, याविरुद्ध प्रचार प्रसार करून जनजागृती केली.जगात सर्व समान आहेत उच्च-नीच गरीब- श्रीमंत हा भेद नाही. एकच धर्म आहे  तो म्हणजे समता, एकच जागृत देवता आहे ती म्हणजे मानवता . मनुष्याच्या अंतरात्म्यात  जो ईश्वर वसलेला आहे, त्याचा साक्षात्कार होण्यासाठीच डेबुजी यांचा मानव अवतार असावा.

भुकेल्यांना अन्न !!
तहानलेल्यांना पाणी !!
उघड्या नागड्यांना वस्र!!
बेघरांना आसरा!!
बेकारांना रोजगार !!
दुःखी व निरांश्यांना हिम्मत!!
- श्री संत गाडगे महाराज.Give food to the hungry 
Give shelter to the needy 
Protect the environment

- Sant Gadge Baba


Labels: