Marathi Friendship Day sms message status wallpaper msg quotes मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा facebook whatsapp

Marathi Friendship Day sms message status wallpaper msg quotes मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा facebook whatsapp
Marathi Friendship Day sms message status wallpaper msg quotes मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा facebook whatsapp
बंधना पलीकडे एक नाते असावे,
शब्दांचे बंधन त्याला  नसावे,
भावनांचा आधार असावा, दु:खाला तिथे थारा नसावा,
असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा...
मैत्री दिवस हार्दीक शुभेच्छा !


तुझ्या आयुष्याच्या पुस्तकात माझ्या मैञीचे एकच पान असु दे,
सुवर्णाक्षराने नको प्रेमाच्या शाईने लिहिलेले असु दे.
त्या पानाची कडा थोडी दुमडून ठेव,
आठवण माझी यीएल तेव्हा सहजपणे तेच पान उघडून ठेव!
मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा

श्वासातला श्वास असते मैञी....
ओठातला घास असते मैञी....
काळजाला काळजाची आस असते मैञी....
कोणीहीजवळ नसताना तुझि साथ असते मैञी....
मैत्री दिवस हार्दीक शुभेच्छा !


Na sampanare akhand swapn asave,
Na bolta aiku yetil ase shabd asavet,
Grishmat paus padtil ase dhag asavet,
Ani na magta sath detil ase mitra asavet...
Happy Friends Day


जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते ती मैत्री
आणी निरंतर राहते ती मैत्री
आणी फक्त मैत्री
मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा


असे हुदय तयार करा की, त्याला कधी तङा जाणार नाही,
असे हास्य तयार करा की, ह्रदयाला त्रास होणार नाही,
असा स्पर्श करा की, त्याने जखम होणार नाही,
अशी मैत्री करा की, त्याचा शेवट कधी होणार नाही…
मैत्री दिवस हार्दीक शुभेच्छा !

मैत्री एक सोपी व्याख्या आहे..
'रोज आठवण यावी अस काही नाही, रोज भेट व्हावी अस काही नाही,
एवढंच कशाला रोज बोलणं व्हावं अस ही काहीच नाही.
पण मी तुला विसरणार नाही ही झाली खात्री,
आणि तुला याची जाणिव असणं ही झाली मैत्री.'
शेवटी काय हो भेटी नाही झाल्या तरी गाठी बसणं महत्वाचं.
ज्यांनी हे जाणलं त्यांनी माणसातलं माणूसपण जाणल.....
अशा सगळ्या मित्रांना माझ्या शुभेच्छा.
ही नाती टिकवा आणि आयुष्याचा आनंद घ्या.....!!
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...


मैत्री हे एक नातं आहे ,जे कायम जपायचं असतं .
एकमेकांच्या यशासाठीआपलं सर्वस्व अर्पण करायचं असतं .
जीवनाच्या या वाटेवरतुझी नी माझी मैत्री जिवंत राहू दे .
तुझ्या काही आठवणींवर माझाही हक्क राहू दे
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...


मैत्री"म्हणजे
'संकटाशी' झुंजणारा 'वारा' असतो.
'विश्वासाने' वाहणारा आपुलकीचा 'झरा' असतो.
"मैत्री" असा खेळ आहे
दोघांनीही खेळायचा असतो.
एक 'बाद' झाला तरी
दुसर्याने 'डाव' 'सांभाळायचा' असतो...
Happy Friendship Day

Marathi Friendship Day sms message status wallpaper msg quotes मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा facebook whatsapp
Marathi Friendship Day sms message status wallpaper msg quotes मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा facebook whatsapp

Maitriche Nate Nehami Akhand Rahude,
Kharya Maitrivar Vishwas Rahude,
As Nahi Ki Mitr Jawalch Asla Pahije Jawal Asla Tari Athvanit Rahude


पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत नाही
तेवढा जिव्हाळा मैत्री मधुन मिळतो,
मैत्री मधल्या सावलीचा अर्थ कधी तरी उन्हातुन आल्यावरच कळतो.
Happy Friendship Day


Na sampanare akhand swapn asave,
Na bolta aiku yetil ase shabd asavet,
Grishmat paus padtil ase dhag asavet,
Ani na magta sath detil ase mitra asavet


Nishabd Bhavnela Sparshachi Sath,
Halvya Manala Asvanchi Sath ,
Udhan Anandala Hasyachi Sath,
Tashich Asude Mazya Jivnala Tuzya “ Maitrichi Sath “


Maitriche Nate Nehami Akhand Rahude,
Kharya Maitrivar Vishwas Rahude,
As Nahi Ki Mitr Jawalch Asla Pahije Jawal Asla Tari Athvanit Rahude.
Happy Friendship Day


Rozch aathvan yavi asa kahi nahi,
Rozch bhet gyavi asahi kahich nahi,
Mi tula visarnar nahi hyala khatri mhantat,
Ni tula hyachi khatri asane hyalach maitri mhantat.


विसरु नको तु मला,
विसरणार नाही मी तुला,
विसरतो का कधी कोण आपल्या मिञाला,
मैञीन तर तुच आहेस माझी खास,
कस विसरु शकतो मी तुला.
Happy Friendship Day


मैत्री  एक  अलगद  स्पर्श  मनाचा  ,
मैर्ती  एक  अनमोल  भेट  जीवनाची ,
मैत्री  एक  अनोखा  ठेवा  आठवणींचा ,
मैत्री  एक  अतूट  सोबत  आयुष्याची ..

Happy Friendship Day


एकदा एकांतात
असताना राधेनं
श्रीकृष्णाला
विचारले,
कृष्णा ! प्रेम आणी
"मिञ" यामधे काय
फरक आहे,
श्रीकृष्ण हसुन
म्हणाले राधे...!
प्रेम म्हणजे सोनं व
मिञ म्हणजे हिरा
असतो,
सोनं मोडून पुन्हा
घडवता येते परंतु,
हिरा तुटल्यानंतर
पुन्हा बनवता येत

नाही..

Marathi Friendship Day sms message status wallpaper msg quotes मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा facebook whatsapp
Marathi Friendship Day sms message status wallpaper msg quotes मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा facebook whatsapp
>> next page

SEE MORE:
Friendship Day sms Hindi Wallpaper
Funny friendship Joke
Real Friendship sms
Marathi Friendship sms

Labels: