Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap hindu festival graphic for facebook whatsapp Google plus


Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap  hindu festival graphic for facebook whatsapp Google plus
Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap  hindu festival graphic for facebook whatsapp Google plus


Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap  hindu festival graphic for facebook whatsapp Google plus
Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap  hindu festival graphic


Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap  hindu festival graphic for facebook whatsapp Google plus
Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap  hindu festival graphic for facebook whatsapp Google plus

Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap  hindu festival graphic for facebook whatsapp Google plus
Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap  hindu festival graphic for facebook whatsapp Google plus
Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap  hindu festival graphic for facebook whatsapp Google plus
Gudi Padwa Marathi HD Wallpaper Picture Greeting Photo scrap  hindu festival graphic for facebook whatsapp Google plus

Soneri suryachi soneri kirne,
Soneri kirnancha soneri diwas..
Soneri diwasachya Soneri Shubhechha!
Gudipadvyachya Hardik Shubhechha.


उभारा  गुडी 
सुख समृद्धीची 
सुरवात  करूया 
नव वर्षाची ..
विसरू  ती  स्वप्ने 
भूतकाळाची 
वाटचाल  करूया 
नव  आशेची
गुडी पाडवाच्या हार्दिक शुभेच्छा 

पालवी चॆत्राची
अथांग स्नेहाची ,
जपणुक परंपरेची ,
ऊंच उंच जाऊ दे गुढी
आदर्शाची ,सम्पन्न्तेची ,
उन्नतीची आणि स्वप्न्पुर्तिची !

वसंताची पाहाट घेउन आला ,
नव चैतन्याचा गोडवा …
समृद्धिची गुढी उभारू ,
आला चॆत्रचा पाडवा.
“शुभ गुढी पाडवा”उंच आकाशी उभारू गुढी
जपुया नाती, जपुया रूढी
वाढवू मैत्री स्ने्हाने
मने जिंकुया प्रेमाने !
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा !


चंदनाच्या काठीवर
शोभे सोन्याचा करा ,
साखरेची गाठी आणि
कडुलिंबाचा तुरा ,
मंगलमय गुढी
ल्याली भरजरी खण
स्ने्हाने साजरा
करा पाडव्याचा सण


एक नवी पहाट,
एक नवी आशा,
तुमच्या कर्तुत्वाला,
एक नवी दिशा !
नवे स्वप्न,
नवी क्षितिजे,
सोबत एक माझी
नवी शुभेच्छा !
शुभ पाडवा !


स्वागत नव वर्षाचे,
आशा आकांक्षाचे,
सुख समृद्धिचे,
पड़ता द्वारी
पाऊल गुढीचे…!
“नव -वर्षाची ”
गुढी पाडव्याच्या
हार्दिक शुभेच्छा


सण मराठी
मन मराठी
उभारली गुढी
आज हर्षाची,
साद मनाची
हाक प्रेमची,
भेट अशी !
“नव -वर्षाची ”
गुढी पाडव्याच्या
हार्दिक शुभेच्छाचैत्र पालवी फुलू दे ,
नवी स्वप्ने उमलू दे ,
गुढी पाडव्याच्या निमित्ताने
सुख-स्वप्ने सकारू दे !
पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !


समतेचे बांधू तोरण,
गुढी उभारू ऐक्याची !
स्वप्न आपुले
साकारण्यासाठी
हार्दिक शुभेच्छा
आजच्या शुभदिनी !
गुढी पाडव्याच्या
हार्दिक शुभेच्छागुढी तोरणे उभारुनी दारी,
करू नव्या संकल्पाची वारी
मंगल दिनी मंगल समयी
सुख, समृद्धि येईल घरी !
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा !Gudi Padwa Special  Latest collection >>

Gudi Padwa Marathi sms Collection
Gudi Padwa Marathi HD wallpaper
Gudi Padwa Celebrity
Gudi Padwa Animation
You might also like :
Incoming search Term:
gudi padwa wallpapers gudi padwa wishes
gudi padwa greetings
gudi padwa festival
gudi padwa wallpapers in marathi
gudi padwa wallpapers free download
gudi padwa hd wallpapers
happy gudi padwa

Labels: ,